Harta Serviciilor Sociale Licențiate

Status

100% Complete

100% complet

Obiectiv proiect

Vizualizarea și Filtrarea Serviciilor Sociale Autorizate din Romania
1 Star 272 voturi
Loading...

NEVOIA

Serviciile sociale reprezintă o formă de sprijin activ pentru familiile și comunitățile din România aflate în dificultate (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, femei victime ale violenței in familie etc), iar aceste servicii pot funcţiona pe teritoriul țării numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii. În România, sunt licențiate în prezent 2.550 de servicii sociale și 2.947 de furnizori acreditați. Din totalul serviciilor licențiate, 1.396 sunt publice și 1.154, private, iar de la începutul acestui an au fost licențiate 1.477 de servicii noi.

În prezent însă, în lipsa unui sistem de evidenţă național al serviciilor sociale autorizate din România, informarea potențialilor beneficiarilor despre serviciile disponibile lor este îngreunată.

SOLUȚIA

Crearea unei platforme de evidență și vizualizare a tuturor serviciilor sociale autorizate din România, pentru ca cetățenii care au nevoie de aceste servicii să poată lua decizii informate, dar și să dispună rapid de datele de contact ale furnizorilor. În urma unui dialog avut cu reprezentanții Ministerului Muncii și echipa GovITHub, a fost începută dezvoltarea tehnică a proiectului, folosind tehnologii precum React, Jest, npm, Travis, RoR și Material Design Components.

Harta oferă o imagine de ansamblu a serviciilor sociale pe care atât instituțiile publice, cât și cele private le oferă diferitelor categorii de grupuri vulnerabile, precum și statistici și informații despre fiecare serviciu în parte.

STATUS

Proiectul a fost finalizat și este momentan în versiune Beta, disponibilă la adresa www.harta-furnizori.mmuncii.ro. Harta serviciilor sociale include serviciile sociale licențiate până la 1 octombrie 2016, urmând a fi completată și îmbunătățită până la sfârșitul anului 2016. Ulterior, platforma va fi  actualizată lunar, în urma unei proceduri instuarată prin Ordin de Ministru. Utilizatorii pot contribui la acuratețea datelor prezentate site-ul http://harta-furnizori.mmuncii.ro și pot trimite observații și propuneri de îmbunătățire a platformei la adresa de email acreditare@mmuncii.gov.ro.

Cum funcționează harta?

Pe pagina principală a platformei se regăsesc mai multe filtre care spijină utilizatorul în navigarea acesteia. În funcție de informațiile căutate se pot aplica unul sau mai multe filtre. Primul filtru este legat de poziționarea geografică, la nivel de județ. În mod practic, selectând unul dintre județe, harta va arăta toate serviciile sociale ce se află pe raza acelui județ.

1

2

3

Următoarele filtre țin de tipul și categoria de serviciu social, așa cum au fost stabilite în Nomeclatorul Serviciilor Sociale. În total sunt 24 de tipuri de servicii sociale și 71 de categorii de servicii. Fiecărui tip de servicii sociale îi sunt atribuite unul sau mai multe categorii de servicii. Pentru a selecta categoria de serviciu social, trebuie mai întâi selectat tipul, iar apoi harta va genera căutările după filtrele alese.

Forma de organizare a serviciului social este un filtru care diferențiază centrele rezidențiale de centrele de zi, de locuințele protejate, de unitățile de îngijire la domiciului etc. În total sunt 9 forme de organizare, după care se poate filtra o căutare. Ultimul filtru este dedicat categoriilor de beneficiari cărora li se adresează serviciul social. Beneficiarii sunt împărțiți pe categorii de vârstă, de la copii la persoane vârstnice.

Toate aceste servicii sociale, acordate de furnizori acreditați, se regăsesc în Harta Serviciilor Sociale Licențiate, dezvoltată cu ajutorul GovITHub și gestionată de Ministerul Muncii.

Cum a contribuit Echipa GovITHub?

 • Remus Rușanu
  • A consolidat și validat datele din tabela de furnizori
  • A creat nomenclatoarele
  • A transformat adresele serviciilor în coordonate de geolocație
  • A transformat întregul set de date în format json
  • A configurat serverele unde este găzduită aplicația
 • Alexandru Jurubiță 
  • A adus îmbunătățiri la design
  • Dezvoltare frontend
 • Ionuț Popa
  • A contribuit cu recomandări pentru optimizarea conținutului și a elementelor de design
  • A creat designul unor elemente din aplicație
 • Ali Sharif (voluntar)
  • A oferit coaching tehnic pe dezvoltare frontend
 • Cezar Neaga
  • A coordonat proiectul, intermediind și comunicarea cu Ministerul Muncii
  • A facut management de specificații pentru echipă
  • A facut conceptul de design al aplicației
  • A facut arhitectura aplicației
  • A implementat dezvoltarea frontend
  • A testat aplicația

CE URMEAZĂ

Harta serviciilor sociale urmează a fi completată și îmbunătățită până la sfârșitul anului 2016. Ulterior, platforma va fi  actualizată lunar, în urma unei proceduri instuarată prin Ordin de Ministru. Utilizatorii pot contribui la acuratețea datelor prezentate site-ul http://harta-furnizori.mmuncii.ro și pot trimite observații și propuneri de îmbunătățire a platformei la adresa de email acreditare@mmuncii.gov.ro.

Vom continua să colaborăm cu Ministerul Muncii și să optimizăm platforma pe baza feedback-ului, a observaţiilor şi a cerinţelor exprimate de către utilizatori.

Lider proiect

Cezar Neaga

Echipa

Remus Rușanu
Alexandru Jurubiță
Ionuț ‘John’ Popa
Ali Sharif (contribuitor din Austria) 🙂

Beneficiar

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Status

versiune Beta