Membri

Membrii GovITHub participă direct în implementarea proiectelor GovITHub. O poziție de prestigiu, cu varii beneficii profesionale și de imagine pentru cei selectați, calitatea de Membru GovITHub este echivalentul unui „fellowship” la nivel înalt. Membrii GovITHub sunt selectați pe durata a 6 luni, în regim de voluntariat (4 ore/saptamână) sau de fellowship (poziție remunerată competitiv, full-time, la București)

Consiliu

Coordonatori

Bursieri